• udział w konferencji
  • możliwość opublikowania artykułu w recenzowanej monografii)

Abstrakt powinien być nie dłuższy niż 700 znaków (wliczając spacje) i określać problem, metody, rezultaty i wnioski.

  • 10.01- 20.02.2023, cena: bezpłatnie
  • udział w dwóch dniach konferencji
  • I tura: 15.01. – 25.01.2023, cena: 39 zł
  • II tura: 1.02. – 25.02.2023, cena: 59 zł

UWAGA!
Pracownicy i studenci Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK nie płacą za udział!