prof. dr hab. Ewa Głowacka

Przewodnicząca Rady Naukowej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Włodzisław Duch

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie