Spis treści programu Konferencji WIAD 2020

Goście Honorowi

(prowadzenie: mgr Weronika Kortas)

W sieci na próżno szukać ofert pracy dla „Architektów informacji”. Samo pojęcie architektury informacji dla wielu osób będzie bardziej zlepkiem znajomych słów niż jasnym drogowskazem czym zajmuje się specjalista z tego obszaru. Nawet wśród tych, którzy na co dzień tworzą produkty cyfrowe, znajdą się ci, którzy nigdy nie zetknęli się z tym terminem. Nie oznacza to jednak, że dla architektów informacji nie ma miejsca w organizacjach. Wręcz przeciwnie, kolejne firmy rozwijają wewnętrzne zespoły projektowe. Jak, przy niskiej świadomości roli jaką odgrywa IA w procesie wytwarzania produktów, sprawić by osoby odpowiedzialne za formowanie zespołów, poszukiwały osób o takich kompetencjach?

Celem planowanego wystąpienia jest analiza sytuacji na rynku pracy oraz omówienie możliwych ścieżek rozwoju w branży IT. Przybliżę również historie przypadków wdrażania architektów informacji do zespołów projektowych w organizacjach.

Przejdź do biogramu Natalii Bienias

Architektura Informacji jest niezbędna, kluczowa, elementarna… Co to właściwie znaczy? Lubimy myśleć, że AI tudzież UX sterują projektami, od nich zaczyna się tworzenie produktów. Jak to wygląda w małej i dużej organizacji? Co o projektantach myślą użytkownicy, interesariusze, deweloperzy a nawet inni projektanci?

Opowiem jak wygląda praca projektanta na co dzień i może przy okazji obalę parę mitów. Ale na pewno zdemitologizuję trochę pozycję designu w łańcuchu pokarmowym :).

Przejdź do biogramu Michała Olszewskiego

Zetknięcie z rzeczywistością komercyjnego świata wielkich i małych organizacji po studiach może być bolesne. Porozmawiajmy o tym, jak nie zagubić się w świecie, którym rządzi pozorny chaos — i o tym, jak projektowanie z uwzględnieniem potrzeb użytkownika wymaga od projektantów gruntownej znajomości kilku niespodziewanie skomplikowanych zagadnień.

Przejdź do biogramu Wojtka Kutyły

Kącik kognitywistyczny

W jaki sposób neuronauka analizuje informacje przetwarzane przez nasz mózg podczas oglądania filmów? Jakie czynniki są brane pod uwagę?

W jaki sposób mózg operuje informacjami? Drogi przetwarzania, kodowania.

Aplikacje i użytkownicy

(prowadzenie: dr Stanisław Skórka)

Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się bezprecedensowym wzrostem narzędzi i technologii cyfrowych służących do gromadzenia i przetwarzania danych o obywatelach. Technologie te są często oparte na rozbudowanych systemach AI umożliwiających m.in. rozpoznawanie twarzy i szybką identyfikując ludzi. Bardzo często dzieje się to bez zgody i wiedzy tych osób, a zgromadzone w ten sposób dane wykorzystywane są w celach marketingowych i politycznych. W Chinach panoptyczne systemy algorytmiczne tj. The Social Credit System, stają się częścią rządowej polityki skierowanej przeciwko opozycji i nieposłusznym obywatelom. Sytuacja ta nie pozostaje jednak bez odpowiedzi i inspiruje wielu projektantów i artystów do tworzenia narzędzi oporu. W swoim wystąpieniu chciałbym przyjrzeć się tym działaniom ich efektywności i potencjalnym skutkom.

Referat będzie prezentował konsekwencje dla komunikacji zjawiska powszechnej i hierarchicznie zorganizowanej platformatyzacji widocznej w perspektywie komunikacji naukowej, ale również w obliczu jednostkowego doświadczenia (do Internetu Rzeczy włącznie). Fenomen ten współwystępuje z procesem awataryzacji, czyli znikającego podmiotu do którego zaliczone zostają nie tylko zjawiska związane z rozwojem VR, ale również manipulacje z naturalnymi cechami człowieka (wszczepione sensory, operacje plastyczne). Punktem wyjścia jest uzasadnione ewolucyjne i rozwojowo podejście uznające za podstawową relację komunikacyjną interakcje twarzą – w – twarz.

Wystąpienie dotyczyło będzie kształtowania architektury informacji stron i aplikacji w drodze badań z użytkownikami. Zaprezentowane zostaną wybrane metody badań służące temu celowi. Przedstawione zostanie również studium przypadku, prezentujące praktyczne uwarunkowania prowadzenia tego rodzaju badań.

W ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowanie testami preferencji wyborczych, które są interaktywnymi narzędziami pozwalającymi lepiej poznać swoje poglądy polityczne i porównać je z programami poszczególnych kandydatów i ich komitetów wyborczych. Biorąc pod uwagę jedynie skalę ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce: na jedno miejsce w Sejmie przypadało 11 kandydatów, a do Senatu było 3 kandydatów na miejsce – podjęcie próby zorientowania się w programach ugrupowań może być nie lada wyzwaniem. W kontekście podejmowania decyzji przed wyborami – rewolucja technologiczna zmieniła nie tylko zestaw źródeł wykorzystywanych informacji i sposób konsumowania treści przez odbiorców, ale istotne przeobrażenia dokonane zostały także w sferze konstrukcji komunikatów. Ich skondensowana, czytelna i szybko interpretowalna forma, gwarantująca szybką gratyfikację, bazującą jednocześnie na wiedzy ekspertów, pozwala na utożsamianie testów wyborczych z teorią systemów eksperckich Anthony’ego Giddensa i wpisuje się zarazem w założenia teorii makdonaldyzacji George’a Ritzera. W oparciu o dostępne narzędzia do oceny preferencji wyborczych, przeprowadzona została próba analizy w kontekście ich zgodności z fundamentalnymi zasadami obydwu koncepcji socjologicznych i współczesnych trendów w zakresie konstruowania sprawnych systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji.

Celem referatu jest analiza zjawiska synestezji w kontekście architektury informacji. Synestezja, jako przypadek percepcji krosmodalnej, ma wiele wspólnego z architekturą informacji w ujęciu kognitywistycznym. Dla synestetyków kolory mogą mieć smak, ból – zapach, muzyka – kształty itd. Badania nad synestezją prowadzone są z różnych perspektyw, m.in. kognitywistyki. Warto wykazać jej związek z informatologią, jak i implikacje praktyczne synestezji w pracy architekta informacji. Jako synestetyk postanowiłam dokonać analizy zjawiska na bazie własnego case study. Ponadto, w metodologii badania włączono elementy prognostyczno-futurologiczne z uwzględnieniem problematyki współczesnych kompetencji informacyjnych i medialnych użytkowników nowych technologii.

Od kilku lat można zauważyć wzrost zainteresowania oraz pewnego rodzaju trend w biznesie odnoszący się do user experience. Jednak nie wszyscy zauważają potencjał działań zorientowanych na użytkownikach i według R. Hartera każdy kto nie zadba o UX możne przegrać na rynku. Nie wszyscy przedsiębiorcy dostrzegają istoty UX, nie wiedzą, czy te działania będą dla nich rentowne. W Polsce z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów UX. Pojawia się coraz więcej szkoleń, kursów, studiów, a tym samym ogłoszeń o pracę w tym zakresie. Co więcej w związku z m.in. rozwojem user experience mówi się o tzw. biznesie 5.0, który opiera się na automatyzacji oraz sztucznej inteligencje. Według badań to właśnie UX zastąpi wyróżniki marki i stanie się najistotniejszym czynnikiem zatrzymującym klientów oraz czynnikiem do pozyskiwania nowych odbiorców. Co więcej pozwoli na obniżenie kosztów, zwiększenie zysków, retencji i lojalności klientów. Dodatkowo należy wspomnieć, że projektant UX ma wpływ nie tylko na strategię produktu/usługi, ale również na jego wygląd, dlatego powinno współpracować się ściśle z osobami decyzyjnymi w firmie, tak by zapewnić jak najbardziej optymalny, dopasowany, wyróżniający się produkt końcowy.W biznesie wyróżnia się trzy mierniki UX, które są związane z użytecznością, zaangażowaniem i konwersją. Jednak wpierw należy ustali cele, wizję, strategię UX oraz określić narzędzia pomiaru. Zasada ta jest powiązana bezpośrednio z działaniami z zakresu marketingu i PR firmy. O tym jak istotny jest user experience w obecnym biznesie chciałabym poruszyć na konferencji zahaczając o pojęcia, który zostały powyżej przytoczone.

Wizualizacja i analiza informacji I

(prowadzenie: dr hab. Wiesława Osińska, prof. UMK)

W wystąpieniu zostaną przedstawione prace ów oparte na analizie i wizualizacji danych.

Projekty te zostały wykonane za pomocą ogólnodostępnych aplikacji webowych, umożliwiających prezentację danych w formie graficznej, często w efektowny, interaktywny sposób. Opisane zostaną rozbieżności definicyjne dotyczące zagadnień wizualizacji informacji, w tym dobór metod selekcji danych wejściowych i wybór końcowej formy graficznej. Pośrednio zostaną opisane funkcjonalności i możliwości poszczególnych narzędzi pomocnych przy tworzeniu infografik.

Infrastruktura IT jest obecnie nieodzowną częściom przedsiębiorstwa. Wraz z jej rozwojem administratorzy stają przed problemem sprawnego reagowania na incydenty. Istnieje wiele metod monitorowania serwerów oraz urządzeń sieciowych oraz prowadzenia ich inwentaryzacji. Autor w swoim wystąpieniu przybliży wybrane programy, które dzięki wizualizacji danych usprawniają pracę działu IT.

Zbadaliśmy i przeanalizowaliśmy treści z serwisu twitter.com pod kątem tematu hipotetycznej trzeciej wojny światowej. Wynik analizy przedstawiliśmy na czterech planszach łatwych do umieszczenia na stronach internetowych lub serwisach społecznościowych.

Prelegenci postanowili zbadać hashtag #LGBT w serwisie Twitter, oraz poznać budowę organizacji LGBT ich sposobu komunikacji i reakcji społeczeństwa na posty na Twitter. W tym celu do badania wykorzystali program Gephi oraz bardzo pomocną wtyczkę. Dzięki aplikacji pobrana został większość potrzebnych informacji z Twitter-a. Ilość danych jaką udało nam się zgromadzić wyniosła 30 000 rekordów. Dane te zostały wymodelowane za pomocą algorytmu Yifan hu circle. NAstępnym krokiem było zinterpretowanie skupisk danych, jakie powstały w stworzonym grafie. Wyzwaniem było odnalezienie zależności między skupiskami o ile jakieś istniały oraz ich wyjaśnienie. Chcemy zaznaczyć, że prezentacja jest apolityczna oraz nie ma na celu obrażenia żadnej grupy czy jednostki.

Wraz ze znajomymi przeprowadziliśmy analizę danych pochodzących z twittera, youtube, redita, facebooka poszukując odpowiedzi na pytanie, kto mówi o Pro-Life na świecie i jakie jest nastawienie społeczeństwa do podejmowanych przez obrońców życia tematów. Jak ludzie reagują na publikowane przez nich posty, i z jaką opinią się one spotykają. Podczas konferencji przedstawimy ściągnięte przez nas dane i spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Wizualizacja i analiza informacji II

(prowadzenie: mgr inż. Adam Szalach)

Znajomość podstaw estetyki w obrazowaniu danych jest niezbędna do tworzenia rzetelnych i atrakcyjnych wizualnie wykresów oraz infografik. Jak ważny jest kolor? Dlaczego „Less is more”? Czym jest prawo Fittsa? Głównym celem wystąpienia jest przybliżenie reguł, którymi należy się kierować w projektowaniu oraz zaprezentowanie przykładów dobrych i złych praktyk wraz z podstawami teoretycznymi m.in. reguła dane-tusz E.Tuftego, reguła konwencji, efekt buba-kiki, projektowanie w myśl reguły „”Less is more” i chartjunk. Przedstawione podstawy projektowania, typografii i psychologii koloru pomogą zwracać uwagę na jakość wykresów oraz dobierać odpowiednią formę graficzną do prezentowanych danych.

Współcześnie świat kręci się wokół obrazu. Media atakują nas nieustannie kolorowymi przekazami w formie filmów, zdjęć, grafik, czy animacji. Wizualne przedstawianie różnych zjawisk, historii i procesów jest łatwo przyswajalne przez ich odbiorców. Jednak samo stworzenie narracji wizualnej stanowi nie lada wyzwanie dla jej twórców – aczkolwiek nie jest to niemożliwe i każdy może spróbować swoich sił w kreowaniu przekazów takiego rodzaju. Przedmiotem wystąpienia jest zaprezentowanie badania dotyczącego próby percepcji wizualizacji dotyczących przeżywalności podczas słynnej katastrofy, która wydarzyła się na pokładzie Titanica na początku XX wieku. Celem badania jest wskazanie różnic w postrzeganiu poszczególnych wizualizacji przez dwie grupy badanych. Zamierzeniem jest także dowiedzenie się, czy graficzna forma przekazu w postaci wykresów wystarczy, by zrozumieć „opowiadane” zdarzenie. Dzięki zastosowanym kwestionariuszom ankietowym zgromadzono informacje na temat tego, jak można zrelacjonować tragedię słynnego parowca, nie używając przy tym słów, a posługując się jedynie obrazem.

Wizualizacja informacji przydatna jest m.in. w poprawnym rozmieszczeniu elementów tekstowo-graficznych w komunikatach medialnych i zaawansowanej analizie danych, których nie sposób zwizualizować metodami tradycyjnymi. Wystąpienie ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak w sposób efektywny (i efektowny) dokonać graficznej prezentacji oraz jakich użyć w tym celu narzędzi. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas tego procesu.

Chcemy przedstawić nasz wspólny projekt, ukierunkowany na pogłębioną analizę aktywności Hillary Clinton na Twitterze. Polegał on na gromadzeniu twittów, generowanych w ograniczonym zakresie czasie, stworzeniu bazy danych oraz analize za pomocą algorytmów grafowych.

Projektowanie

(prowadzenie: dr Radosław Bomba)

Celem wystąpienia jest przybliżenie metodyki oraz wyników wstępnej analizy projektów graficznych Portalu Informacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod względem ich użyteczności dla różnych grup odbiorców. Wstępne wyniki badań zespołu ds. UX wskazują, że należy wprowadzić zmiany w projekcie, w tym przed wszystkim dostosować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (głównie sensorycznymi) oraz uwzględnić postulaty osób badanych.

Przedstawione zostaną specjalistyczne rodzaje produktów informacyjnych stosowanych w różnych branżach. Na wybranych przykładach omówione zostaną przykłady struktur informacyjnych w określonych sferach działalności człowieka adresowane do specjalistów (np. instrukcje, poradniki, schematy). Na podstawie analizie porównawczej zaproponowany zostanie strukturalny model architektury informacji.

Rozwój technologii cyfrowych znacząco wpływa na zmianę interakcji z cyfrową informacją. Tradycyjny obraz komputera z klawiaturą i myszką także zmienia się wraz z możliwościami zagnieżdżania technologii obliczeniowych w warstwach naturalnego otoczenia człowieka np. odzieży (wearables), mebli, budynków (sensors). Manipulacja fizycznymi obiektami jest intuicyjną i najbardziej bezpośrednią formą doświadczenia użytkownika, co też legło u podstaw całkiem nowego podejścia do projektowania interfejsów użytkownika określanych w skrócie TUI (Tangible User Interface). Celem wystąpienia jest prezentacja idei i zastosowań TUI.

Globalne marki, w procesie digitalizacji, stoją przed coraz to nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest zachowanie spójności, która wśród różnorodnych projektów pozwala utrzymać wartości, charakter i DNA marki. Realizowane inicjatywy również się zmieniają: stają się coraz bardziej skomplikowane, wymagają zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Rozwiązaniem tych problemów jest Design System, gdzie projektowanie rozpoczyna się od podstawowych, drobnych elementów (atomów), które w dalszym etapie rozrastają się, tworząc nowe komponenty, z których konstruuje się finalny wygląd projektu.

Istotą każdego urządzenia sprzęgniętego w sieć informatyczną jest gromadzenie, przetwarzanie oraz przesyłanie danych. Wraz z postępem technologicznym, ilość informacji, a przede wszystkim możliwości ich gromadzenia oraz interpretacji pozwoliły na eksplorację tak zwanego big data w tych dziedzinach nauki, które do niedawna znajdowały się poza marginesem tzw. ‘rewolucji danych’. Zbiory big data początkowo wykorzystywane były jedynie przez instytucje finansowe. Na ich podstawie wyznaczano matematyczne prognozy ekonomiczno – gospodarcze. Obecnie, kiedy humanistyka stoi w ogniu krytyki, a prym w nauce wiodą nauki ścisłe, humanistyka zaczyna bronić się i podobnie jak nauki ścisłe, zaczyna korzystać z nowych technologii. W obrębie nauk humanistycznych dużą rolę zaczynają odgrywać dane, które umiejętnie przeanalizowane pozwalają przewidywać zjawiska społeczne. Dane skorelowane ze sobą przez dziennikarzy danych stają się początkiem nowych, nieznanych historii. Autorka w swoim referacie przedstawi rolę danych w procesie tworzenia przekazów dziennikarskich. Zaprezentuje sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz generowania informacji powstałych w oparciu o systemy bazodanowe.

W ramach projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.)” przygotowany został system bazodanowy dotyczący historycznych instytucji, zgodnie z założeniami metodologicznymi muzeologii, klasycznych kwerend naukowych, które zostały następnie przemodelowane na język cybermuzeologii. Ta opiera się na wyznacznikach metodycznych humanistyki cyfrowej, gdzie do badań naukowych wykorzystywane są narzędzia cyfrowe, pozwalające na budowanie systemów semantycznych oraz przetwarzanie dużych zasobów bazodanowych. Muzeologiczna baza danych zbudowana została w oparciu o standardy międzynarodowe dla naukowych baz danych oraz w wyniku przeprowadzonych badań, które pozwoliły opracować modelowe rekordy i system relacyjny, z wykorzystaniem narzędzi do wizualizacji danych.

Tworząc sklep internetowy czy jakąkolwiek inną stronę www zależy nam na tym, aby przynosiła jak największe zyski. Twórcy stron stosują wiele zabiegów, aby zatrzymać użytkownika na stronie. Pytanie czy wszystkie z nich są etyczne, a może nawet ocierają się o oszustwo? Statystyczny użytkownik Internetu nie czyta każdego słowa na stronie, jedynie „scrolluje” i szybko podejmuje decyzje wzrokowo odnajdując odpowiednie butony – czyli te wyróżnione. Takie zachowanie użytkownika sprzyja dark patternom. Dark patterns, w wolnym tłumaczeniu ciemne wzorce, to interfejs zaprojektowany w ten sposób, aby nakłonić użytkowników do podjęcia określonych działań, nie zawsze korzystnych dla nich. Termin ten opracował w 2010 roku Harry Bringull o podzielił dark patterns na 5 kategorii. Jedne uważane są za mnie lub bardziej mylące. Jak duże ryzyko stanowią dla użytkowników oraz jak duże konsekwencje może ponieść strona stosująca tego typu wzorce projektowania i czy w ogóle może. W pracy przedstawiono rodzaje dark pattern oraz rozważono kwestie etyczne tego typu wzorców projektowania.

Architektura informacji

(prowadzenie: dr hab. Anita Has-Tokarz)

Przedmiotem wystąpienia będzie zreferowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentówów Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie w styczniu 2020 roku (próba 150 osób). Celem badań było określenie rozpoznawalności specyfiki architektury informacji, wiedzy na temat jej przedmiotu, świadomości roli i znaczenia AI w świecie zdominowanym przez technologie oraz perspektyw, umiejętności i możliwości zawodowych, jakie daje kształcenie w zakresie dyscypliny. Badania obejmują także analizę porównawczą dotyczącą ewentualnych różnic w postrzeganiu AI przez studentów tego kierunku z osobami studiującymi na innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (produkcja medialna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, germanistyka, hispanistyka).

Wyłonione w zeszłorocznym konkursie „Inicjatywa doskonałości” polskie uczelnie badawcze zobowiązują się m. in. do „zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki”, czy „podniesienia jakości kształcenia ów i doktorantów”. Do realizacji tych celów przysłużyć się może sprawne funkcjonowanie i wysoka jakość usług bibliotek uczelnianych. Jak wyglądają strony tych bibliotek w kontekście architektury informacji? Poddane kwerendzie witryny biblioteczne sprawdzone zostały pod kątem struktury, organizacji, nawigacji i etykietowana w odniesieniu do treści i funkcjonalności strony. W badaniu posłużono się metodą porównawczą.

Zakupy elektroniczne stają się z każdym rokiem coraz bardziej popularne. Według badań Gemiusa w 2019 roku, 62% internautów dokonała zakupów online. Internauci cenią sobie nieograniczony czas wyboru, możliwość dokonania zakupów gdzie i kiedy się chce oraz brak konieczności jechania do sklepu. Polacy przez Internet najchętniej kupują sprzęt elektroniczny ,aż 71% użytkowników kupiło tak swój sprzęt w 2019 roku. Strony internetowe dają dostęp do informacji o produktach oraz dają możliwość ich porównywania między sobą. W czasie prelekcji przedstawię architekturę informacji czterech największych polskich sklepów z elektroniką: RTV EURO AGD, MediaMarkt, MediaExpert oraz X-KOM.

W swoim referacie omówię niedawno uchwaloną dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie wymogów dostępności produktów i usług. Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą ją stosowały od dnia 28.06.2025 r. Jej wdrożenie będzie wyzwaniem dla architektów informacji, ponieważ jej celem jest wprowadzenie rozwiązań upowszechniających dostępność produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób, które doświadczają ograniczeń funkcjonalnych (m.in. seniorzy, kobiety w ciąży). Oznacza to modyfikację organizacji świadczenia produktów i usług pozornie odmiennych w taki sposób, aby były one równorzędnie dostępne dla osób pełnosprawnych oraz z utrudnieniami (projektowanie uniwersalne)

Podjęty problem badawczy to zjawisko dostępności informacji dla pasażerów i osób odwiedzających poszczególne stacje kolejowe w Toruniu. Kluczowym pytaniem, które stanowi podstawę, w badaniu jest: Czy na każdej stacji kolejowej informacja jest dostosowana dla każdego? Poruszony problem ma na celu zwrócić uwagę na ogół społeczeństwa, który także może mieć problemy z dostępnością do informacji (nie tylko mniejsze grupy takiej jak osoby niepełnosprawne). Badanie empiryczne wykonano poprzez wyznaczenie konkretnych problemów oraz określenie ich stopnia. Narzędziem badawczym w pracy została ankieta – anonimowa, udostępniona drogą internetową.Badanie przeprowadzono w dwóch turach: w maju 2019 roku oraz aktualnie od grudnia 2019 roku do stycznia 2020 roku.

Warsztaty

Zapraszamy na warsztat łączący zainteresowanie historią Webu z nowoczesnymi pomysłami na projektowanie stron WWW. W czasie spotkania eksplorować będziemy witryny internetowe z połowy lat 90., korzystając z zasobów fundacji Internet Archive. Poznamy metody pracy z Wayback Machine i zaawansowane sposoby eksploracji archiwalnego Webu. Będziemy analizować kod źródłowy starych stron i porównywać go kodem stron budowanych współcześnie. W ramach warsztatów stworzymy też własne brutalistyczne projekty, inspirowane dawną estetyką Sieci.

Nadrzędnym celem naszego spotkania będzie rozpoznanie fundamentalnej zmiany w myśleniu o tworzeniu stron WWW i dystrybucji informacji online – od paradygmatu „estetycznego” do „semantycznego”.

Mamy nadzieję, że udział w warsztacie pozwoli uczestnikom i uczestniczkom lepiej zrozumieć założenia stojące za koncepcją WWW jako medium dystrybucji informacji oraz ułatwi dostrzeżenie zagrożeń związanych z monopolizacją Webu przez dominujące komercyjne serwisy i usługi.

Bartłomiej Konopa – absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Obecnie starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy oraz doktorant w Katedrze Archiwistyki i Zarządzanie Dokumentacją UMK. Przygotowuje dysertację poświęconą archiwom Webu i wykorzystaniu ich zasobów w badaniach naukowych.

Marcin Wilkowski – programista w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Przygotowuje pracę doktorską o metodach badań historycznych wczesnego Webu w Polsce. Strona domowa http://wilkowski.org.

Jako Architekt Informacji w projekcie Leopoldina Online, realizowanym przez Uniwersytet Wrocławski, siedzę w samym środku krwioobiegu danych i metadanych. Projekt ma na celu stworzenie jednej platformy agregującej zasoby cyfrowe rozproszone po różnych jednostkach UWr. Mamy tu do czynienia ze sporą różnorodnością materiału do cyfrowego udostępnienia. Leopoldina online będzie zapewniać użytkownikom dostęp do zdigitalizowanych zasobów m. in. w postaci publikacji naukowych, zestawów danych pomiarów meteorologicznych, digitalizatów eksponatów muzeów Geologicznego, Mineralogicznego, Geografii Fizycznej, Przyrodniczego oraz zasobów Instytutu Archeologii, a także Ogrodu Botanicznego UWr.

W ramach platformy dostępne będą również zasoby Archiwum UWr. Podejmując się realizacji takiego przedsięwzięcia stajemy przed szeregiem wyzwań technologicznych, organizacyjnych, związanych z architekturą systemu i architekturą informacji, a także z nieśmiertelnym czynnikiem ludzkim.

W trakcie warsztatów przejdziemy przez symulowany rozproszony (terytorialnie, typowo i tematycznie) zasób cyfrowy, przygotujemy plan jego digitalizacji i udostępniania za pomocą narzędzi agregujących. Rozważymy czy warto brać się za bary z ujednoliconą formą prezentacji każdego typu zasobów, czy może jednak pozwolić zadziałać naturze danych i dostosować do niej interfejsy użytkownika. Zaprojektujemy architekturę informacji dla serwisu agregującego oraz wybranej formy prezentacji danych. Podejmiemy wyzwanie wyjścia poza standardy metadanych i zobaczymy czy połączenie Dublin z Darwin Core zadziała, a co jeśli dodać do tego AtoM?, a jeśli tak, to jak? Czy skamieniałość opisujemy jak skałę czy jak organizm żywy? Jako gratis kilka spostrzeżeń o wpływie czynnika ludzkiego na rozwalenie projektu … oraz na jego uratowanie.

Uczestnicy zapoznają się z dwiema metodami wykorzystywanymi w projektowaniu serwisów internetowych. Pierwszą z nich będzie prototypowanie stron WWW w oparciu o porządkowanie informacji za pomocą makiet. Drugą z nich będzie sortowanie kart, które polega na kategoryzacji zawartości oraz etykietowania elementów interfejsu użytkownika. Uczestnicy będą pracowali na projektach graficznych interfejsu portalu informacyjnego. Ocenią propozycje wstępne grafika oraz zweryfikują elementy poszczególnych jego propozycji.

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca – pracuje w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo specjalizuje się w badaniu użytkowników informacji, psychologii mediów i nowych technologii oraz nowoczesnych usług informacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym. Jako psycholog i niezależny konsultant wspiera firmy w rozwoju pracowników, projektowaniu strategii marki i PR oraz produktów cyfrowych. W swoich badaniach i szkoleniach uwzględnia również problematykę UX oraz architektury informacji serwisów internetowych.

Paweł Marzec – pracuje w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą oceny jakości produktów interaktywnych. Analizuje możliwości wykorzystania systemów zarządzania treścią (CMS, ang. Content Management System) do organizacji zasobów informacji. W swoich badaniach uwzględnia również problematykę architektury informacji serwisów internetowych. W kręgu jego zainteresowań badawczych pozostają głównie biblioteki i repozytoria cyfrowe.

Jak reaguje nasz mózg na dźwięki? Jak przetwarzana jest muzyka? Za pomocą odpowiednich narzędzi przeprowadzona zostanie analiza tego zjawiska.

Sebastian Larma, student kognitywistyki, sekcja V-Ale Lab – „Moimi zainteresowaniami są nowoczesne technologie, a w szczególności ich wykorzystanie w dzisiejszych realiach, od dosyć długiego czasu zajmuję się muzyką. Bardzo interesuje się techniczną stroną manipulacji dźwiękiem, aktywnie działam również w tworzeniu modeli 3D i środowisk wirtualnych oraz w programowaniu. Większość badań, w jakich miałem okazje wziąć udział było ustalenie korelacji pomiędzy immersją, a wskaźnikami GSR podczas sesji VR.”

Alex Lubiński, student kognitywistyki i psychologii, sekcja JuTub. – „Moje zainteresowania to przede wszystkim skrzyżowanie psychologii kognitywnej ze społeczną i środowiskową: neuroestetyka, ekonomia behawioralna i psychologia polityczna. W ramach pracy naukowej zajmowałem się wcześniej wpływem treningu poznawczego na strukturę mózgu z wykorzystaniem obrazowania MRI (w ramach grantu pod kierownictwem Karoliny Finc), a obecnie jestem stypendystą w grancie prof. Marii Lewickiej, w ramach którego badania dotyczą psychologii miejsca.”

Podstawy programowania w R oraz analiza danych.

Paweł Drojecki, student kognitywistyki, sekcja MindStream. – Interesuję się eye-trackingiem oraz nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w sieci. Chcę zostać najpotężniejszym naukowcem na świecie.