mgr Weronika Kortas

sekretarz konferencji

Prezes Koła Naukowego Doktorantów „Pytanie”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń​

dr hab. Wiesława Osińska, prof. UMK

mgr inż. Adam Szalach

Wiceprezes Koła Naukowego Doktorantów „Pytanie”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń​

mgr Piotr Chmielewski

Wiceprezes Koła Naukowego Doktorantów „Pytanie”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń​

dr Piotr Rudera

osoba do kontaktu w sprawie opłat i faktur

Aneta Dąbrowska-Korzus

Przewodnicząca SDKN ePrint

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń​

mgr Sławomir Stępski

twórca i administrator serwisu internetowego Konferencji

Strona domowa mgra Sławomira Stępskiego

dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

mgr inż. Radosław Klimas