mgr Weronika Kortas

sekretarz konferencji

Prezes Koła Naukowego Doktorantów „Pytanie”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń​

mgr Piotr Chmielewski

Wiceprezes Koła Naukowego Doktorantów „Pytanie”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń​

mgr inż. Adam Szalach

Wiceprezes Koła Naukowego Doktorantów „Pytanie”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń​

dr hab. Wiesława Osińska, prof. UMK

Aneta Dąbrowska-Korzus

Przewodnicząca SDKN ePrint

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń​