dr Magdalena Zdrodowska

Uniwersytet Jagielloński

Kulturoznawczyni, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania na styku kulturoznawstwa, studiów o niepełnosprawności oraz historii techniki, szczególnie interesuje się wzajemnymi relacjami głuchoty i techniki. W 2021 roku wydała książkę Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki, a aktualnie prowadzi projekt badawczy zatytułowany Głucha historia kina. Członkini International Committee for the History of Technology ICOHTEC oraz Society for the History of Technology SHOT. Od 2022 roku kieruje interdyscyplinarną platformą badawczą Disability Studies in Eastern Europe – Reconfigurations.

Przejdź do streszczenia wystąpienia Magdaleny Zdrodowskiej i Kamili Albin

Kamila Albin

Uniwersytet Warszawski

Badaczka społeczna, trenerka, kobieta z niepełnosprawnością wzroku. Jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej. Współpracuje w projektach badawczych dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności, realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie członkini zespołu badawczego w projekcie pt. „Osoby queer z niepełnosprawnościami w Polsce”. Poza pracą naukową konsultuje audiodeskrypcje dzieł sztuki i prowadzi szkolenia w zakresie świadomości niepełnosprawności, udostępniania kultury osobom niewidomym, obsługi klienta z dysfunkcją wzroku. Zainteresowania: Studia o niepełnosprawności, Przekład audiowizualny (audiodeskrypcja), Społeczny wymiar technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przejdź do streszczenia wystąpienia Magdaleny Zdrodowskiej i Kamili Albin

Iga Mościchowska

WITFLOW / Akademia Górniczo-Hutnicza

Przebyła drogę od badaczki i projektantki UX, współwłaścicielki agencji projektowo-badawczej, aż do obecnej roli trenerki i facylitatorki w obszarze Product Designu, pracując dla takich klientów jak eBay, KGHM, Tauron, Onet czy NC+. Współautorka bestsellera “Badania jako podstawa projektowania user experience”, cyklicznego badania branży UX w Polsce i poradnika Warsztaty zdalne nie tylko dla projektantów. Opiekunka merytoryczna studiów UX & Product Design na AGH oraz mentorka w programie akceleracyjnym Google for Startups. Po spędzeniu ponad 2000 h na sali warsztatowej stworzyła karty WITFLOW do planowania warsztatów produktowych.

Przejdź do streszczenia wystąpienia Igi Mościchowskiej

Kaja Toczyska

TwójPsycholog

CEO i współzałożycielka w TwójPsycholog – platformie łączącej osoby poszukujące pomocy psychologicznej ze sprawdzonymi psychologami i psychoterapeutami. Projektantka i badaczka UX z ponad 6-letnim doświadczeniem, wcześniej m.in. jako UX Team Lead w intent i UX Designer w Growbots. Z wykształcenia psycholożka ze specjalnością Neurokognitywistyka i Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia (HCI), pasjonatka psychologii i jej wykorzystania w projektowaniu produktów cyfrowych. Mentorka na studiach podyplomowych z UX na SWPS w Sopocie.

Przejdź do streszczenia wystąpienia Kai Toczyskiej

dr Krystyna Łapin

Uniwersytet Wileński

Docent na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wileńskiego. Doktorat w dziedzinie sztucznej inteligencji. Od 2003 roku prowadzi badania w dziedzinie interakcja człowiek-komputer. W 2008 roku wydała podręcznik „Interakcja Człowiek-Komputer”. Uczestniczyła w projektach badawczych o tematyce użyteczności systemów wspomagania decyzji w aeronautyce oraz projektowania wysp edukacyjnych w trójmiernych światach wirtualnych. Obecnie prowadzi badania na styku użyteczności i bezpieczeństwa (ang. usable security), które obejmują doskonalenie doświadczeń użytkownika w systemach autentyfikacji oraz ochronę użytkownika przed wyłudzaniem informacji. Wykłada Interakcję Człowiek-Komputer dla studentów informatycznych kierunków studiów licencjackich oraz Inżynierię Doświadczeń Użytkownika dla magistrantów.

Przejdź do streszczenia wystąpienia Krystyny Łapin