Rosa M. Arriaga, Ph.D.

Georgia Tech

Dr Arriaga jest psychologiem rozwojowym. Pracuje na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Georgii (USA). Zajmuje się podstawowymi zagadnieniami współpracy człowieka z komputerem oraz wykorzystaniem komputerów w celach społecznych. Jej obecne zainteresowania badawcze sytuują się w obszarze zarządzania opieką nad osobami przewlekle chorymi. Ostatnio poświęca czas następującym problemom badawczym: jak technologia mobilna może wpłynąć na zarządzanie astmą u dzieci? Czy crowdsourcing może wspomóc osoby ze spektrum autyzmu i ich opiekunów? Jakie właściwości technologii laboratoryjnych pozwalają na ich skalowanie i skuteczne wykorzystywanie w celu poszerzenia ich wpływu? Dr Arriaga testuje również hipotezę, czy systemy technologiczne zaprojektowane na zasadach zmiany zachowania mogą być skuteczne wśród populacji osób z różnymi chorobami (np. astmy i cukrzycy). Dr Arriaga otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii Harwardzie. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Informatyki Interaktywnej od 2007 r. Prowadzi prace licencjackie i magisterskie i wykłada przedmioty związane ze współpracą człowieka z komputerem. Prowadzi również masowy otwarty kurs online z zakresu projektowania doświadczenia użytkownika (UX) w ramach współpracy Uniwersytetu w Georgii z platformą Coursera.

Przejdź do streszczenia wystąpienia Rosy M. Arriagi

Joe Natoli

Give Good UX, Baltimore, Maryland

Joe Natoli jest konsultantem UX, autorem książek i prelegentem. Wszystko co robi wynika z prawie trzydziestu lat pracy w charakterze konsultanta i szkoleniowca zespołów ds. rozwoju produktu największych organizacji na świecie. Przeszkolił ponad 180 tys. zainteresowanych za pośrednictwem kursów online oraz regularnie występuje i wykłada w ramach różnych przedsięwzięć na całym świecie. Jego szkolenia, książki, artykuły i darmowe źródła związane z UX można znaleźć pod adresem givegoodux.com.

Przejdź do streszczenia wystąpienia Joe Natolego

Yuki Hirayama

Mujin, Inc. (株式会社MUJIN)

W branży projektowej działa od 2006 r. Pracowała przy tworzeniu AI, projekcie językowym marki dla Fortune 50, badaniami użytkowników, testach użyteczności / ergonomii, ideacji, tworzeniu person, prototypowaniu, kontroli jakości końcowego projektu interfejsu. Doświadczenie zdobyła podczas pracy dla różnych firm w Nowym Jorku, gdzie uzyskała również tytuł magistra projektowania w Pratt Institute. Wspólnym wątkiem we wszystkich projektach, nad którymi pracowała, jest zapewnienie doskonałego doświadczenia użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu biznesowego od start-upu do Fortune 50. Jej doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym i umiejętności dwujęzyczne dobrze sprawdzają się w Mujin, Inc. (Tokio, Japonia), gdzie koncentruje się na kształtowaniu i doskonaleniu doświadczeń użytkowników w zakresie robotyki dla branży logistycznej wraz z inżynierami robotyki z całego świata, rozwiązując problemy związane z brakiem siły roboczej.

Przejdź do streszczenia wystąpienia Yuki Hirayamy

Dr. Abby Goodrum

Wilfrid Laurier University, Kanada

Posiadam doktorat z informatologii. Przed Laurier pracowałam na uniwersytetach Syracuse i Drexel, gdzie wykładałam projektowanie zorientowane na użytkownika, użyteczność, UX, zarządzanie wiedzą, architekturę informacji i cyfrowe materiały referencyjne. Ponadto, pracowałam jako badacz w CNN i zajmowałam się technologiami edukacyjnymi dla IBM. Od ponad 20 lat moja praca koncentruje się na badaniu, w jaki sposób ludzie szukają, używają, udostępniają, manipulują, przechowują, odzyskują i organizują cyfrowe multimedia. Byłem dyrektorem ds. Badań nauk społecznych w kanadyjskim centrum doskonałości o wartości 23 mln USD, które służyło zarówno jako sieć badawcza, jak i mechanizm komercjalizacji w celu rozwiązywania złożonych problemów w mediach cyfrowych i przekształcania multidyscyplinarnych badań w rozwiązania ukierunkowane na użytkownika.

Przejdź do streszczenia wystąpienia Abby Goodrum

Robson Santos, D.Sc.

Zrozumienie zachowań, kultury i kontekstu ludzi jest kluczem do tworzenia wspaniałych usług i produktów. Moje podejście to „być i być pod wpływem rzeczywistości”. Podróżowanie i odkrywanie to moje moto. Profesjonalne i akademickie podejście, skupiające się na projektowaniu strategicznym i projektowaniu usług. Doświadczenie w badaniach użytkowników i użyteczności, z naciskiem na jakościowe i etnograficzne metody i techniki badawcze użytkownika końcowego, do oceny i tworzenia innowacyjnych usług i produktów. Umiejętność przechodzenia między rolami zawodowymi i akademickimi, z doświadczeniem w środowiskach licencjackich i podyplomowych. Głębokie zainteresowanie nauczaniem i pomaganiem innym w osiągnięciu lepszego zrozumienia złożonych pojęć i uczynieniu ich namacalnymi.

Cassini Nazir

University of North Texas

Clinical Assistant Professor

Przejdź do streszczenia wystąpienia Cassiniego Nazira